Regulamin Programu Stałego Klienta firmy E-STUDIO ROBERT JACYNO Zielona Góra
 ul. Niecała 2d.

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego oferowanego przez E-STUDIO (zwanym dalej „Organizatorem”).

2. Program Lojalnościowy E-STUDIO prowadzony jest w ramach systemu TopLoyality („Program”)
 

2.1. Organizator oferuje uczestnikom Programu (klientom korzystającym z kart w ramach Programu, „Uczestnik”) możliwość korzystania z kart lojalnościowych w systemie TopLoyality.

2.2. Operatorem programu lojalnościowego jest firma Webspine Polska Sp. z o.o. („Operator”).

2.3. Program Lojalnościowy w ramach systemu TopLoyality polega na gromadzeniu przez jego Uczestników punktów w postaci zapisu elektronicznego w systemie komputerowym obsługiwanym przez Operatora. Wartości punktowe są nadawane Uczestnikowi w trakcie używania przez niego nośnika informacji, w postaci karty z paskiem magnetycznym oraz kodem kreskowym („Karta”), zarejestrowanego w Siedzibie Organizatora. Karty nie są kartami płatniczymi i nie mogą służyć dokonywaniu płatności.

2.4. Punkty mogą być wymienione na nagrodę ufundowaną przez Organizatora. Łączna wartość punktów, która może być jednorazowo wymieniona przez Uczestnika na nagrody jest wolna od podatku do wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Punkty przyznawane są tylko i wyłącznie za zakupy dokonane w Placówce Organizatora.

2.4.1. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta E-STUDIO, jest jednorazowy zakup za kwotę nie niższą niż 100,00zł.

2.5. Organizator przyznaje 1 punkt za każde wydane w jego Punkcie Usługowym 10,00 zł. Po uzbieraniu przez Uczestnika odpowiedniej ilości punktów, jest on uprawniony do jednorazowego odebrania wybranej usługi z oferty Organizatora zgodnie z pkt 2.6

2.6. W zamian za uzbierane punkty, Uczestnik ma możliwość bezpłatnego wybrania usługi dostępnej w Placówce Organizatora:

– za 50 pkt –  na kwotę nie wyższą niż 30zł

– za 100 pkt – na kwotę nie wyższą niż 70zł

– za 200 pkt -na kwotę nie wyższą niż 150zł

2.6.1. Z Programu Lojalnościowego wyłączony jest produkt „Fotokoszulka”. Organizator decyduje czy dana usługa dostępna w jego Placówce może być wydana jako nagroda w prowadzonym przez niego programie lojalnościowym.

2.6.2. W przypadku wyboru usługi na kwotę wyższą niż 30zł lub 70zł lub 150,00zł, Uczestnik zobowiązany jest do dopłaty. Jeśli Uczestnik wybierze towar na kwotę niższą niż 30zł lub 70zł lub 150zł reszta nie jest wydawana.

3. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji w Placówce Organizatora.

4. Korzystanie z programu lojalnościowego

Uczestnik ma możliwość wykonywania następujących czynności:

a)  Uzyskiwania punktów na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonywanie zakupów w Placówce Organizatora z wykorzystaniem karty.

b)  Uzyskiwania punktów na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonywanie zakupó poprzez stronę internetow  www.e-studio.com.pl wówczas Organizator zdalnie zasili kartę uczestnika i doda mu odpowiednią ilość punktów. Uczestnik zobligowany jest do podania Organizatorowi numeru z rewersu karty Stałego Klienta.

c)   Odbioru nagrody jak w pkt 2.6., 2.6.1., 2.6.2.

d)   Uczestnik może samodzielnie sprawdzić ilość zebranych punktów poprzez stronę www.toployality.com, dane do logowania  „Sprawdź saldo karty” znajdują się na rewersie karty Stałego Klienta Uczestnika.

5. Nośniki informacji

5.1. Nośnikiem informacji oraz identyfikatorem Uczestnika są karty z paskiem magnetycznym i kodem kreskowym zawierające unikalny numer jednoznacznie identyfikujący Uczestnika. Karty wydawane są w Placówce Organizatora.

5.2. Karta zawiera następujące elementy oraz informacje:

a) pasek magnetyczny zawierający zapis jej numeru i elementy zapewniające unikalność Karty.

b) kod kreskowy zawierający numer karty i maksymalną datę ważności Karty – znajduje się na rewersie karty.

c) 16 znakowy numer karty wydrukowany na rewersie Karty.

6. Oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności.
 

Uczestnik odpowiada za wszelkie swoje działania, polegających na użyciu Karty w sposób nieprzewidziany w Regulaminie oraz poza Punktami Usługowymi Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin dostępny jest w Placówce Organizatora i na stronie internetowej Organizatora: www.e-studio.com.pl.

Polecamy sprawdzony portal weselny i oferty fotografia ślubna i inne.